BK hengeren

Tilhenger og tilhengerservice

Vi er forhandler av BKhengeren og kan levere alle typer hengere (ikke båthengere) med eventuelle ekstrautstyr.

BK Hengeren anbefaler generelt å holde sin tilhenger fri for smuss og at den blir vasket etter bruk.

Dersom det har blitt fraktet syreholdig materiale eller kunstgjødsel bør den vaskes umiddelbart, da dette kan reagere på materialet. Hageavfall er meget syreholdig!

Veisalt er også noe som reagerer på galvanisering, vask derfor alltid hengeren etter bruk om det har vært saltet der dere har kjørt. Husk også at salt fra havet har samme effekt som veisalt. Skal tilhengeren settes bort for lagring bør den være rengjort og gjerne dekket til.

En presenning er også til hjelp for å spare kryssfinnerplaten. Denne platen er levende da den er organisk, og kan bule litt under høy luftfuktighet, men trekker seg sammen når den tørker.

Kontroller jevnlig lufttrykk i dekkende på tilhengeren og ettertrekke hjulbolter ved behov. Har dere en tilhenger med bremser så er det smørenipler (fettnipler) på påløpet som bør smøres.

Kulekoblingen rengjøres for smuss og smøres.

Våre hengere er varmgalvaniserte og vil være blanke og glatte den første tiden. Ettersom galvaniseringen er organisk vil tilhengeren etter kort tid bli mer matt. Dette er en naturlig prosess og gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Sikkerhetswire / lenke må alltid kobles til kjøretøy. Pass på at maksimalt kuletrykk ikke overstiges. Denne vekten står på kulekoblingen. All last skal være lukket under kjøring. Sjekk lufttrykk jevnlig, se egen tabell. Hjulnav anbefales ikke å være under vann. Det kan skade bremser/lager.

Overhold alltid produsentens oppgitte maksimalvekt for den aktuelle tilhengeren. Kjør ikke med større hastighet enn det som er maksimalt tilatt for tilhengeren.

Del dette med andre!