Live your dream – rent a motorhome.

Our range of motorhomes offers the right camper / Campervan for every vacation wish. Whether city trip over the weekend or long-distance vacation with the whole family, you will find the right motorhome here.

Leiebeløpet deles opp i:

  • Bestillingsgebyr (22 % av leien): Betales ved bestilling, og tilbakebetales ikke ved avbestilling.
  • Forskudd (rest beløp av leien): Betales uoppfordret senest 30 dager før leieperiodens første dag.
    ved bestilling når en bestiller mindre enn 36 dager før leiestart. Tilbakebetales kun ved legeattest.
  • Depositum: Betales senest 3 dager før utleveringsdagen. Tilbakebetales kun ved legeattest.

Minimumsleie 3 netter.

DEPOSITUM (betales senest ved utlevering): Bobil kr 15 000,-

Prisene er inkl. forsikring. Egenandel ved kaskoskade er lik depositumet.
Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin fullhet.

Leietaker/sjåfører må være minimum 25 år.
Det er 250 km per dag inkludert i leien, utover dette koster det kr. 3,30 per km.
I leien følger det med 2 propanflasker.
Utgifter til diesel, bompenger, ferger etc. betales av leietaker.
Sanitetsvæske og spesial-toalettpapir må kjøpes av leietaker.
NB! Autopass fee NOK 95 for leieperioden.
25 % mva. og 30 % adm. gebyr tilkommer ubetalte bompasseringer (der det ikke er Autopass) og bøter!

Det er ikke noe utstyr med i bilene. Dette må medbringes av leietaker. Det er heller ikke tv.
Bobilene utleveres ren og skal innleveres ren innvendig og toalettet tømt.
Dersom bobilen ikke er skikkelig rengjort ved innlevering må det betales følgende gebyrer:
Innvendig kr 2 400,-     /     Tømming/vask av toalett kr 2 100,-
Røyking og dyr er forbudt i alle bobilene (Tillatt med dyr SX21401)

UTLEVERING av bobiler skjer mellom kl. 14.00 og kl. 15.30 hverdager hos Bergen Caravan AS.
NB! Må bobilen hentes før kl. 14:00 må den leies fra dagen før!

INNLEVERING av bobiler skjer mellom kl. 09.00 og kl. 11.00 hverdager hos Bergen Caravan AS.
NB! Blir bilen innlevert for sent tilkommer et gebyr på minimum 1 dags leie!

VCU AS er ikke ansvarlig for evt. forsinket / avbrutt ferie på grunn av feil / mangler på bobilen.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle endringer.

VILKÅR OG BETINGELSER ved leie hos Vest Caravanutleie AS (VCU AS)                                                 

1. Leiepris: Leieprisen inkluderer mva., full kaskoforsikring og 250 km per døgn (bobil). Km utover dette koster kr 3,30 per km.

2. Leieperiode: Starter kl. 14:00 – 15:30 på leieperiodens første dag, og slutter kl. 09:00 – 11: 00 på leieperiodens siste dag. For sen innlevering vil bli belastet med minimum 1 dags leie, og denne må betales ved innlevering. Det er ikke mulig å leie ekstra døgn uten avtale med VCU AS på forhånd.

3. Betaling: Leiebeløpet deles opp i tre deler:
Bestillingsgebyr: Betales ved bestilling og tilbakebetales ikke ved avbestilling. Dette er en del av leien.
Restbeløp: Betales uoppfordret senest 30 dager før leieperiodens første dag. Tilbakebetales kun ved avbestilling med legeattest.
Depositum: Betales senest 3 dager før utleveringsdagen. Tilbakebetales kun ved avbestilling med legeattest.

4. Ut- og innlevering: Utlevering skjer mellom 14.00 og 15.30, innlevering mellom 09.00 og 11.00. Kun man – fre.
Ved utlev. er bilen vasket innvendig og utvendig, og tanken er full med drivstoff. Ved innlev. skal bilen være vasket innvendig, og tanken må være full med drivstoff. Toalett- og spillvannstank skal være tømt og rengjort. Ved manglende/utilstrekkelig rengjøring tilkommer følgende gebyrer: Innvendig kr. 2400,-  /  Toalett kr 2100,-

5. Utstyr: I bobilen følger det med en 11 kg propanflaske. Leietaker må selv ta med alt ønsket utstyr (sengetøy, håndklær, kjøkkenutstyr, campingbord og –stoler o.l.). Utstyr kan leies mot tillegg. Sanitærvæske og spesialtoalettpapir må besørges av leietaker.

6. Sjåførens kvalifikasjoner: alle sjåfører må være fylt 25 år og ha hatt gyldig førerkort i minimum 6 måneder. For enkelte av bilene må man ha førerkort for kjøretøy med egenvekt over 3500 kg (min. C1).
Bobil skal bare kjøres av personer som er oppført som sjåfør i leiekontrakten.

7. Ulovlig bruk: Leietaker har ikke lov å bruke bilen til følgende:
• Motorarrangement eller tester av kjøretøy
• Transport av eksplosiver, gift, radioaktivt el farlig gods (med unntak av propanflasker i gasskassen)
• Kriminelle handlinger
• Framleie eller lignende av bobil.

8. Reparasjoner: Nødvendige reparasjoner under kr. 1 000,- er leietakers ansvar. Defekt del må tas med tilbake til VCU. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med VCU AS, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling. Større beløp betales av VCU AS når leietaker ikke er skyld i skaden. Se punkt ”leietakers ansvar”. Dersom en skade/uhell oppstår som vil få konsekvenser for neste leietaker (f.eks. knust takluke e.l.), ber vi om at dere melder fra til VCU AS så snart som mulig, slik at vi kan forberede utbedringen.

9. Kjøring utenlands: Det er ingen restriksjoner ifht kjøring i de fleste land i Europa. Men i enkelte land, særlig i krigssoner, kan kjøring skje bare etter avtale med VCU AS.

10. Ulykker: Leietaker må alltid ta kontakt med politiet ved ulykker der det er uklart hvem som har skyld; der personer er skadet; ved brann, tyveri og lignende. Dette gjelder også når skaden overstiger egenandelen på kr. 15 000,- for bil. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingsskjema med navn, adresser, telefon til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy.
VCU AS må kontaktes øyeblikkelig på servicetelefon: 913 67 160 / 459 10 639.

11. Forsikring: Alle biler har ansvarsforsikring og full kaskoforsikring. Leietaker er ansvarlig for betaling av egenandel tilsvarende depositum. Dersom en skade er utbedret midlertidig og en ny skade oppstår oppå denne, er skade nr. 2 en NY skade. Også den som er ansvarlig for skade nr. 2 er ansvarlig for inntil kr. 15 000,- for bobil
ALLE SKADER SOM IKKE DEKKES AV FORSIKRINGEN MÅ BETALES AV LEIETAKER I SIN HELHET.

12. Leietakers ansvar:
• Ved uhell er leietaker ansvarlig for egenandel
• Leietaker er ansvarlig for å bringe bilen tilbake til VCU AS innen leieperiodens slutt
• Leietaker er ansvarlig for å betale evt. bøter som oppstår i leieperioden. NB! 25 % mva. og 30 % adm.gebyr tilkommer ubetalte bøter!
• Leietaker har ubegrenset ansvar for alle uhell og skader påført med hensikt, uansvarlighet og ignorering av denne kontrakten
• Leietaker har ubegrenset ansvar for skader og ulykker grunnet kjøring i påvirket tilstand (eks. alkohol, narkotika)
• Leietaker har også ubegrenset ansvar for skader grunnet kjøring på veier med lav standard, skader som følge av ignorering av bilens høyde, lengde og/eller bredde og lignende
• Ved å ignorere denne kontraktens punkt 8, 9, 11 og 12 har leietaker ubegrenset ansvar uansett hvem som har skyld eller hvilken årsak
• Leietaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring i hele leieperioden
• NB! Bilene har begrenset nyttelast (passasjerer, vann og personlig utstyr). Leietaker er selv ansvarlig for ikke å overstige tillat totalvekt.
• Leietaker er ansvarlig for å betale ved bomstasjoner som ikke har Autopass. NB! 25 % mva. og 30 % adm.gebyr tilkommer ubetalte bompasseringer!

13. Vest Caravanutleie AS sitt ansvar:
• VCU skal sørge for at bilen som leveres ut er ren og i godkjent stand
• VCU AS skal sørge for at spillvannstank er tom og at dieseltank er full ved utlevering, samt at det er med en flaske med propan
• VCU AS er ikke ansvarlig for tapt/forsinket ferie pga. feil/mangler på bilen
• VCU AS er ikke ansvarlig for gjenglemte ting når bilen er innlevert

14. Aksept
Begge sider av kontrakt er akseptert ved undertegning av begge parter, VCU AS og leietaker, på kontraktens side 1.

If you are interested in renting, do not hesitate to contact us. Direct (kl. 08-16): +47 459 10 639 or +47 553 91 700 vestcaravanutleie@bergen-caravan.no

High season 01.05. – 31.08 Price week Price day
Motorhome small NOK 16.700,- NOK 2.400,-
Motorhome standard NOK 17.600,- NOK 2.600,-
Motorhome standard (animals*) NOK 17.600,- NOK 2.600,-
Motorhome big NOK 18.800,- NOK 2.900,-
Low season 01.09. – 30.04 Price week Price day
Motorhome small NOK 12.500,- NOK 1.800,-
Motorhome standard NOK 13.200,- NOK 1.950,-
Motorhome standard (animals*) NOK 13.200,- NOK 1.950,-
Motorhome big NOK 13.900,- NOK 2.100,-

Motorhomes

Motorhome small

Technical data
Motorhome Van
Brand Bürstner
Modell year 2023
Total permissible weight 3500 kg
Driver license requirements B
Sleeping places 2
Seats 4
Length 599 cm
Width 208 cm
Gearbox Automatic
Horsepower 140 HK
Animals allowed? NO

Motorhome standard

Technical data
Motorhome Semi-integrated
Brand Carado
Modell year 2021
Total permissible weight 3500 kg
Driver license requirements B
Sleeping places 5
Seats 5
Length 735 cm
Width 232 cm
Gearbox Automatic
Horsepower 140 HK
Animals allowed? NO

Motorhome standard (*)

Technical data
Motorhome Semi-integrated
Brand Carado
Modell year 2021
Total permissible weight 3500 kg
Driver license requirements B
Sleeping places 5
Seats 5
Length 735 cm
Width 232 cm
Gearbox Automatic
Horsepower 140 HK
Animals allowed? YES

Motorhome standard

Technical data
Motorhome Semi-integrated
Brand Laika
Modell year 2021
Total permissible weight 3500 kg
Driver license requirements B
Sleeping places 4
Seats 4
Length 740 cm
Width 232 cm
Gearbox Automatic
Horsepower 140 HK
Animals allowed? NO

Motorhome standard

Technical data
Motorhome Semi-integrated
Brand Laika
Modell year 2021
Total permissible weight 3500 kg
Driver license requirements B
Sleeping places 4
Seats 4
Length 740 cm
Width 232 cm
Gearbox Automatic
Horsepower 140 HK
Animals allowed? NO

Motorhome big

Technical data
Motorhome Integrated
Brand Carado
Modell year 2021
Total permissible weight 3500 kg
Driver license requirements B
Sleepingplaces 4
Seats 4
Length 699 cm
Width 232 cm
Gearbox Automatic
Horsepower 140 HK
Animals allowed? NO

Del denne siden med andre! -->