Vilkår for leie

Kontakt Bergen Caravan Bergen

Lurer du på noe? Spør!

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

Vilkår for leie

Vilkår og betingelser for leie.

Leiebeløpet deles opp i tre deler:

 • Startleie 1 500,-
 • Bestillingsgebyr (kr 2 500,- av leien): Betales ved bestilling, og tilbakebetales ikke ved avbestilling.
 • Forskudd (halvparten av leien): Betales uoppfordret senest 36 dager før leieperiodens første dag. Evt. ved bestilling når en bestiller mindre enn 36 dager før leiestart. Tilbakebetales kun ved legeattest.
 • Restbeløp: Betales senest ved utlevering av bobil. Tilbakebetales kun ved legeattest.

Minimumsleie 3 netter.

DEPOSITUM: Bobil kr 12 000,- (betales senest ved utlevering)

Prisene er inkl. forsikring. Egenandel ved kaskoskade er lik depositumet. Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin fullhet.

Leietaker/sjåfører må være minimum 25 år.

Det er 250 km per dag inkludert i leien, utover dette koster det kr. 3,30 per km.

I leien følger det med en propanflaske.

Utgifter til diesel, bompenger, ferger etc. betales av leietaker.

Sanitetsvæske og spesial-toalettpapir må kjøpes av leietaker.

NB! 25 % mva. og 30 % adm.gebyr tilkommer ubetalte bompasseringer (der det ikke er Autopass) og bøter!

Det er ikke noe utstyr med i bilene/vognene. Dette må medbringes av leietaker. Det er heller ikke tv.

Bobilene utleveres ren og skal innleveres ren, på utsiden, innsiden og toalettet.

Dersom bobilen ikke er skikkelig rengjort ved innlevering må det betales følgende gebyrer:

Innsiden kr 1 800,- / Tømming/vask av toalett kr 2 100,-

Røyking og dyr er forbudt i alle bobilene.

UTLEVERING av vogner/bobiler skjer mellom kl. 14.00 og kl. 15.30 hverdager hos Bergen Caravan AS.

NB! Må bobilen hentes før kl. 14:00 må den leies fra dagen før!

INNLEVERING av vogner/bobiler skjer mellom kl. 09.00 og kl. 11.00 hverdager hos Bergen Caravan AS.

NB! Blir vognen/bilen innlevert for sent tilkommer et gebyr på minimum 1 dags leie!

VCU AS er ikke ansvarlig for evt. forsinket / avbrutt ferie på grunn av feil / mangler på vognen / bilen.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle endringer.

Kontakt oss om utleie
Hylkjeflaten 1
Phone: +47 982 43 795
Email: vestcaravanutleie@bergen-caravan.no

VILKÅR OG BETINGELSER ved leie hos Vest Caravanutleie AS (VCU AS)

 1. Leiepris: Leieprisen inkluderer mva., full kaskoforsikring og 250 km per døgn (bobil). Km utover dette koster kr 3,30 per km.
 2. Leieperiode: Starter kl. 14:00 – 15:30 på leieperiodens første dag, og slutter kl. 09:00 – 11:00 på leieperiodens siste dag. For sen innlevering vil bli belastet med minimum 1 dags leie, og denne må betales ved innlevering. Det er ikke mulig å leie ekstra døgn uten avtale med VCU AS på forhånd.
 3. Betaling: Leiebeløpet deles opp i tre deler:Bestillingsgebyr: Betales ved bestilling og tilbakebetales ikke ved avbestilling. Dette er en del av leien.Forskudd: Betales uoppfordret senest 36 dager før leieperiodens første dag. Tilbakebetales kun ved avbestilling med legeattest. Restbeløp: Betales senest ved utlevering av vogn/bil. Tilbakebetales kun ved avbestilling med legeattest.
 4. Ut- og innlevering: Utlevering skjer mellom 14.00 og 15.30, innlevering mellom 09.00 og 11.00. Kun man - fre. Ved utlev. er vognen/bilen vasket innvendig og utvendig, og tanken er full med drivstoff. Ved innlev. skal vognen/bilen være vasket innvendig og utvendig, og tanken må være full med drivstoff. Toalett- og spillvannstank skal være tømt og rengjort. Ved manglende/utilstrekkelig rengjøring tilkommer følgende gebyrer: Innvendig kr. 1800,- / Toalett kr 2100,-
 5. Utstyr: I bobilen/vognen følger det med en 11 kg propanflaske. Leietaker må selv ta med alt ønsket utstyr (sengetøy, håndklær, kjøkkenutstyr, campingbord og –stoler o.l.). Sanitærvæske og spesialtoalettpapir må besørges av leietaker.
 6. Sjåførens kvalifikasjoner Bobil: alle sjåfører må være fylt 25 år og ha hatt gyldig førerkort i minimum 6 måneder. For enkelte av bilene må man ha førerkort for kjøretøy med egenvekt over 3500 kg (min. C1).
  Campingvogn: leietaker må selv sjekke om de fyller kravene for kjøring med tilhenger. Vogn/bobil skal bare kjøres av personer som er oppført som sjåfør i leiekontrakten.
 7. Ulovlig bruk: Leietaker har ikke lov å bruke vognen/bilen til følgende:
  • Motorarrangement eller tester av kjøretøy
  • Transport av eksplosiver, gift, radioaktivt el farlig gods (med unntak av propanflasker i gasskassen)
  • Kriminelle handlinger
  • Framleie eller lignende av bobil/vogn
 8. Reparasjoner: Nødvendige reparasjoner under kr. 1000,- er leietakers ansvar. Defekt del må tas med tilbake til VCU. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med VCU AS, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling. Større beløp betales av VCU AS når leietaker ikke er skyld i skaden. Se punkt ”leietakers ansvar”. Dersom en skade/uhell oppstår som vil få konsekvenser for neste leietaker (f.eks. knust takluke e.l.), ber vi om at dere melder fra til VCU AS så snart som mulig, slik at vi kan forberede utbedringen.
 9. Kjøring utenlands: Det er ingen restriksjoner ifht kjøring i de fleste land i Europa. Men i enkelte land, særlig i krigssoner, kan kjøring skje bare etter avtale med VCU AS.
 10. Ulykker: Leietaker må alltid ta kontakt med politiet ved ulykker der det er uklart hvem som har skyld; der personer er skadet; ved brann, tyveri og lignende. Dette gjelder også når skaden overstiger egenandelen på kr. 6 000,- for vogn og kr. 12 000,- for bil. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingsskjema med navn, adresser, telefon til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy. VCU AS må kontaktes øyeblikkelig på servicetelefon: 913 67 160 / 982 43 794.
 11. Forsikring: Alle vogner har full kaskoforsikring, alle biler har ansvarsforsikring og full kaskoforsikring. Leietaker er ansvarlig for betaling av egenandel tilsvarende depositum. Dersom en skade er utbedret midlertidig og en ny skade oppstår oppå denne, er skade nr. 2 en NY skade. Også den som er ansvarlig for skade nr. 2 er ansvarlig for inntil kr. 12 000,- for bobil og kr. 6 000,- for campingvogn i egenandel.ALLE SKADER SOM IKKE DEKKES AV FORSIKRINGEN MÅ BETALES AV LEIETAKER I SIN HELHET.

 12. Leietakers ansvar:
 • Ved uhell er leietaker ansvarlig for egenandel
 • Leietaker er ansvarlig for å bringe vognen/bilen tilbake til VCU AS innen leieperiodens slutt
 • Leietaker er ansvarlig for å betale evt. bøter som oppstår i leieperioden. NB! 25 % mva. og 30 % adm.gebyr tilkommer ubetalte bøter!
 • Leietaker har ubegrenset ansvar for alle uhell og skader påført med hensikt, uansvarlighet og ignorering av denne kontrakten
 • Leietaker har ubegrenset ansvar for skader og ulykker grunnet kjøring i påvirket tilstand (eks. alkohol, narkotika)
 • Leietaker har også ubegrenset ansvar for skader grunnet kjøring på veier med lav standard, skader som følge av ignorering av vognens/bilens høyde, lengde og/eller bredde og lignende
 • Ved å ignorere denne kontraktens punkt 8, 9, 11 og 12 har leietaker ubegrenset ansvar uansett hvem som har skyld eller hvilken årsak
 • Leietaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring i hele leieperioden
 • NB! Bilene har begrenset nyttelast (passasjerer, vann og personlig utstyr). Leietaker er selv ansvarlig for ikke å overstige tillat totalvekt.
 • Leietaker er ansvarlig for å betale ved bomstasjoner som ikke har Autopass. NB! 25 % mva. og 30 % adm.gebyr tilkommer ubetalte bompasseringer!

13. Vest Caravanutleie AS sitt ansvar

 • VCU skal sørge for at bilen/vognen som leveres ut er ren og i godkjent stand
 • VCU AS skal sørge for at spillvannstank er tom og at dieseltank er full ved utlevering, samt at et er med en flaske med propan
 • VCU AS er ikke ansvarlig for tapt/forsinket ferie pga. feil/mangler på bilen/vognen
 • VCU AS er ikke ansvarlig for gjenglemte ting når bilen/vognen er innlevert

14. Aksept: Begge sider av kontrakt er akseptert ved undertegning av begge parter, VCU AS og leietaker, på kontraktens side 1.

Se priser og vilkår

Tilbake til utleie